Davidov Ivana

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni Fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3464

mob. tel. 063 583 846

davidov.ivana@nsveterina.edu.rs

Vanredni profesor

BSc. vet. med.  2001. godina

MrSc. vet. med.  2010. godina

DrSc. vet. med.  2012. godina

Patologija