Cincović Marko

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3516

Docent

Dr sc med vet

Metabolizam i stres mlečnih krava, Klinička hematologija, biohemija i endokrinologija životinja