Bunčić Sava

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3440

Redovni profesor

Veterinarski fakultet 1974.

Magistratura  1980.

Doktorat  1985.

Higijena namirnica animalnog porekla i Mikrobiologija.