Bolesti kopitara - jul

24.05.2018
Europe/Belgrade
Bolesti kopitara - jul

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se u julskom ispitnom roku održati po sledećem rasporedu:

11.7.2018. test u 9h, usmeni u 10h H54

Sa predmeta