Bolesti kopitara januar - satnica

15.01.2019
Europe/Belgrade
Bolesti kopitara januar - satnica

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se održati u januarskom ispitnom roku 16.1.2019. i 23.1.2016. po sledećem rasporedu:

Test u 9h H54
Usmeni u 10 H54

Sa predmeta.