Bolesti kopitara - decembar

04.12.2018
Europe/Belgrade
Bolesti kopitara - decembar

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se održati u decembarskom ispitnom roku 17.12.2018. po sledećem rasporedu:

Test u 12h H54
Usmeni u 12:45 H54

Sa predmeta.