Belić Branislava

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3516

Redovni profesor

Doktor medicinskih nauka

Stres i metabolička adaptacija životinja, Klinička hematologija, Biohemija i Endokronologija životinja.