Antić Dragan

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni Fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3350

Docent

BSc. vet. med.  2003. godina

MrSc. vet. med.  2009. godina

DrSc. vet.med.  2011. godina

Higijena namirnica animalnog porekla