Ćirković Miroslav

UNIVERZITET U NOVOM SADU

Poljoprivredni fakultet

Departman za Veterinarsku Medicinu

Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad

tel. +381 21 485 3271

Redovni profesor

Veterinarski fakultet 1974.

Magistratura 1979.

Doktorat 1986.

Bolesti riba, nove tehnologije u gajenju riba, ishrana riba, kvalitet mesa riba, ribarstvo